Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

 

2016

Utgave 2

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket DU – Mestringskurs for ungdom (2. utg.)

Gro Janne Wergeland, Siv Skotheim & Øyvind Kvello
2016,2:1 (publisert 14.December 2016)

Utgave 1

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Grønne tanker – glade barn (2. utg.)

Helene Eng & Stein Erik Ulvund
2016,1:1 (publisert 21.June 2016)

2015

Utgave 1

Vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn

Helene Eng & Stein Erik Ulvund
2015,1:2 (publisert 27.February 2015)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!

Helene Eng & Stein Erik Ulvund
2015,1:1 (publisert 12.February 2015)

Utgave 2

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Edinburgh-metoden (2. utg.)

Charlotte Reedtz & Camilla Lauritzen
2015,2:2 (publisert 30.November 2015)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TIBIR – Rådgiverintervensjonen (2.utg.)

Helene Eng, Joshua Patras og Bjørn Helge Handegård
2015,2:1 (publisert 30.November 2015)

2014

Utgave 2

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Multisystemisk terapi – MST

Hege Kornør
2014,2:1 (publisert 26.August 2014)

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Olweusprogrammet – mot mobbing og antisosial atferd

May Britt Drugli & Helene Eng
2014,1:4 (publisert 4.June 2014)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Urolige spedbarn

Henriette Kyrrestad Strøm og Stein Erik Ulvund
2014,1:3 (publisert 27.May 2014)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket DU – Depresjonsmestring for ungdom

Øyvind Kvello
2014,1:2 (publisert 14.March 2014)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

Henrik Natvig & Helene Eng (revidert av Helene Eng)
2014,1:1 (publisert 22.January 2014)

2013

Utgave 2

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

Hege Kornør
2013,2:3 (publisert 18.December 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Psykologisk førstehjelp

Simon-Peter Neumer
2013,2:2 (publisert 27.November 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket PIS

Charlotte Reedtz & Helene Eng
2013,2:1 (publisert 13.November 2013)

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMARTE FORELDRE

Charlotte Reedtz & Helene Eng
2013,1:5 (publisert 4.June 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART

Charlotte Reedtz & Helene Eng
2013,1:4 (publisert 12.April 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Foreldre-gruppeintervensjonen

Sturla Fossum
2013,1:3 (publisert 9.April 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zippys venner

Ragnhild Bjørknes
2013,1:2 (publisert 11.March 2013)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Gruppemodellen

Stein Erik Ulvund & Helene Eng
2013,1:1 (publisert 2.January 2013)

2012

Utgave 2

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Familiemodellen

Stein Erik Ulvund & Helene Eng
2012,2:1 (publisert 21.December 2012)

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom)

Simon-Peter Neumer
2012,1:10 (publisert 14.June 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Rådgiverintervensjonen

Willy-Tore Mørch
2012,1:9 (publisert 13.June 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Alle har en psykisk helse

Camilla Lauritzen
2012,1:8 (publisert 5.June 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Edinburgh-metoden

Charlotte Reedtz
2012,1:7 (publisert 20.March 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Venn1

Ragnhild Bjørknes & Helene Eng
2012,1:6 (publisert 9.March 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Hva er det med Monica?

Ragnhild Bjørknes
2012,1:5 (publisert 9.March 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Intervention

May-Britt Drugli
2012,1:4 (publisert 2.March 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Parenting

May-Britt Drugli
2012,1:3 (publisert 1.March 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning

Charlotte Reedtz
2012,1:2 (publisert 25.January 2012)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barnas Time

Tormod Rimehaug
2012,1:1 (publisert 25.January 2012)

2011

Utgave 2

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Unge og Rus

John Kjøbli
2011,2:2 (publisert 20.December 2011)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMIL – Styrket Mestring i Livet

Svein Arild Vis
2011,2:1 (publisert 3.October 2011)

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Kjærlighet og Grenser

Ragnhild Bjørknes
2011,1:2 (publisert 31.May 2011)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Sturla Fossum
2011,1:1 (publisert 22.March 2011)

2010

Utgave 2

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zero

Monica Martinussen & Helene Eng
2010,1:4 (publisert 30.June 2010)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket RESPEKT

Willy-Tore Mørch
2010,1:3 (publisert 30.June 2010)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Jentesnakk

Marit Hafting
2010,1:2 (publisert 13.April 2010)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringskatten

Christopher Bratt
2010,1:1 (publisert 1.February 2010)

2009

Utgave 1

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barneperspektivsamtalen

Charlotte Reedtz
2009,1:8 (publisert 15.November 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket ART (Aggression Replacement Training)

John Kjøbli
2009,1:7 (publisert 10.November 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene – Dinosaurusskolen i smågrupper

Monica Martinussen
2009,1:6 (publisert 5.November 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Forebyggende Familieintervensjon (FFI)

Simon-Peter Neumer
2009,1:5 (publisert 5.November 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringsgruppe

Charlotte Reedtz
2009,1:4 (publisert 5.November 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Slektsfosterhjem

Merete Saus
2009,1:3 (publisert 5.November 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Sosial ferdighetstrening for barn

Sturla Fossum
2009,1:2 (publisert 5.November 2009)

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene (DUÅ) – Foreldretreningsprogram

Monica Martinussen
2009,1:1 (publisert 5.November 2009)

2017

Utgave 1