Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

jente tenker nedstemt

Tankens kraft og makt

Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene blant ungdom. DU – Mestringskurs for ungdom er et tiltak som gjør ungdommen bevist på sine egne tanker og reaksjoner.

Mestringskurs for ungdom (DU) er en intervensjon som kan tilbys som er lavterskeltilbud for ungdom i alderen 14 til 20 år med lett eller moderat grad av depresjon. Kurset er terapeutisk og er et gruppetilbud der ungdommene blir bevisste på sammenhengen mellom tanker, handlinger og nedstemthet. Les mer

samspillbabyogmor

Mødre kan sjekkes for barseldepresjon

Årlig opplever mellom 3000-9000 kvinner symptomer på fødselsdepresjon. Jordmødre og helsesøstre kan tilby hjelp til disse kvinnene ved hjelp av Edinburgh-metoden.

Les mer

barnehagebarn

Trygghet og glede i barnehagen

En grønn og en rød bamse skal hjelpe barn i barnehagen til å forstå sine egne følelser, ta vare på seg selv og være hensynsfulle mot andre. Kunnskapsoppsummeringen om tiltaket Grønne tanker – glade barn er revidert.
Les mer

engreedtzmidtstilt

Ungsinn har blitt vitenskapelig tidsskrift

Det nasjonale publiseringsutvalget har godkjent Ungsinn ved RKBU Nord som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Les mer

ungsinnforsideslide

Nye kriterier

Nå er de nye kriteriene og tenkningen som ligger til grunn for dem presentert i en brosjyre.
Les mer

forfattere

Nyutdannede Ungsinnforfattere

26 forskere fra RKBU Vest, Læringsmiljøsenteret, RBUP Øst og sør, Universitetet i Oslo og RKBU Nord har gjennomgått Ungsinns første forfatteropplæring Les mer

utkledd

Ungsinn i ny drakt

Ungsinn går gjennom større endringer i perioden 2015/2016. Nettsiden er omgjort fra å være kunnskapsdatabase til å bli et elektronisk vitenskapelig tidsskrift. Samtidig er kriteriene for klassifisering av tiltak revidert. Les mer

1 2 3 6