Ungsinn | - Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse
- Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse

 • sleeping child

  Bedre søvn for hele familien

  God og regelmessig søvn er avgjørende for en god helse. Sov bedre! er et nytt tiltak for barn med søvnproblemer.  Les mer

 • gutt.hettegenser

  Den viktige snuoperasjonen

  Ungdom med alvorlige atferdsvansker trenger hjelp til å komme seg på rett kjøl. MST er et behandlingsprogram der familien får kunnskap, veiledning og støtte til å hjelpe ungdommen.  Les mer

 • trøtt.tenåringsjente

  Kampen mot mobbing

  Trakassering på nett, utestenging, nedsettende kommentarer, fysisk plaging. Noen barn har det ikke bra på skolen. For enkelte får det konsekvenser for resten av livet.  Les mer

 • skrikebaby

  Noen babyer gråter mye og intenst

  Det kan være vanskelig for foreldrene å forstå når de er sultne, trette eller slitne. Nå er det utviklet et tilbud for å hjelpe foreldrene. Les mer

 • tenksom.tenåring

  Ut av mørket

  1 av 10 ungdommer er deprimerte, og har behov for et godt behandlingstilbud. Depresjonsmestring for ungdom (DU) ser ut til å ha god effekt. Les mer

 • Winter happiness

  RESPEKT – mindre atferdsproblemer i skolen

  Skoleutviklingsprogrammet gir mindre mobbing, disiplinproblemer og konsentrasjonsvansker.  Tiltaket er vurdert som dokumentert virksomt i Ungsinn. Les mer

 • DETENTE

  Tar makten over minnene og frykten

  Barn som har opplevd traumatiske hendelser kan få hjelp gjennom Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Effektforskning viser at den nye behandlingsmetoden virker, og Ungsinn har vurdert tiltaket som dokumentert virksomt. Les mer

 

Tiltaksoversikt