Ungsinn | - Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse
- Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse

a a a

skrikebaby

Noen babyer gråter mye og intenst

Det kan være vanskelig for foreldrene å forstå når de er sultne, trette eller slitne. Nå er det utviklet et tilbud for å hjelpe foreldrene. Les mer

tenksom.tenåring

Ut av mørket

1 av 10 ungdommer er deprimerte, og har behov for et godt behandlingstilbud. Depresjonsmestring for ungdom (DU) ser ut til å ha god effekt. Les mer

Winter happiness

RESPEKT – mindre atferdsproblemer i skolen

Skoleutviklingsprogrammet gir mindre mobbing, disiplinproblemer og konsentrasjonsvansker.  Tiltaket er vurdert som dokumentert virksomt i Ungsinn. Les mer

Teaching how to draw

Skjerper innsatsen mot mobbing og trakassering

Modellen PALS hjelper skolene med å fremme trivsel og læring.  Nå styrkes de mobbeforebyggende komponentene i modellen. Les mer

DETENTE

Tar makten over minnene og frykten

Barn som har opplevd traumatiske hendelser kan få hjelp gjennom Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Effektforskning viser at den nye behandlingsmetoden virker, og Ungsinn har vurdert tiltaket som dokumentert virksomt. Les mer

Lad with ball

Hjelp til å tenke grønne tanker

En rød og en grønn plastfigur skal sammen med “hjelpehender” hjelpe barn og unge med å håndtere vanskelige situasjoner Les mer

Sadness

Får hjelp når mamma og pappa skiller seg

Foreldres samlivsbrudd er stressende for barn og medfører mange endringer. I samtalegrupper kan barn dele erfaringer og lære å takle en ny livssituasjon.  Les mer

 

Tiltaksoversikt