Ungsinn | - Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse
- Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse

trøtt.tenåringsjente

Kampen mot mobbing

Trakassering på nett, utestenging, nedsettende kommentarer, fysisk plaging. Noen barn har det ikke bra på skolen. For enkelte får det konsekvenser for resten av livet.  Les mer

skrikebaby

Noen babyer gråter mye og intenst

Det kan være vanskelig for foreldrene å forstå når de er sultne, trette eller slitne. Nå er det utviklet et tilbud for å hjelpe foreldrene. Les mer

tenksom.tenåring

Ut av mørket

1 av 10 ungdommer er deprimerte, og har behov for et godt behandlingstilbud. Depresjonsmestring for ungdom (DU) ser ut til å ha god effekt. Les mer

Winter happiness

RESPEKT – mindre atferdsproblemer i skolen

Skoleutviklingsprogrammet gir mindre mobbing, disiplinproblemer og konsentrasjonsvansker.  Tiltaket er vurdert som dokumentert virksomt i Ungsinn. Les mer

Teaching how to draw

Skjerper innsatsen mot mobbing og trakassering

Modellen PALS hjelper skolene med å fremme trivsel og læring.  Nå styrkes de mobbeforebyggende komponentene i modellen. Les mer

DETENTE

Tar makten over minnene og frykten

Barn som har opplevd traumatiske hendelser kan få hjelp gjennom Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Effektforskning viser at den nye behandlingsmetoden virker, og Ungsinn har vurdert tiltaket som dokumentert virksomt. Les mer

Lad with ball

Hjelp til å tenke grønne tanker

En rød og en grønn plastfigur skal sammen med “hjelpehender” hjelpe barn og unge med å håndtere vanskelige situasjoner Les mer

 

Tiltaksoversikt